Wesprzyj

Dołącz do naszego projektu! Pomóż nam
w realizacji obejmując patronat, promując wydarzenia w swoich mediach.

Zaangażuj zaprzyjaźnionych ekspertów, wesprzyj program organizacyjnie lub finansowo.

Co możemy zaproponować w zamian?

Ogłoszenie firmy Partnerem/Patronem Projektu we wszystkich mediach wykorzystywanych do promocji konferencji, od momentu podjęcia współpracy: www, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.

Umieszczenie logotypu na stronie www, w newsletterze oraz materiałach promujących Projekt.

Prezentacja logotypu w materiałach wideo – ekran poprzedzający podcast, pasek pojawiający się w trakcie, ekran kończący. Wymienienie firmy w trakcie odcinka.

Organizator

Przy wsparciu

Patronat