Równowaga praca-dom: modne hasło czy skuteczny sposób przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu?

Porozmawiamy o tym, czym właściwie jest równowaga praca-dom i jakie zyski – w świetle badań – przynosi pracownikom i organizacjom. Przyjrzymy się rozwiązaniom organizacyjnym, które mają na celu wsparcie pracowników w uzyskaniu i utrzymaniu równowagi. Ocenimy, które z nich są skuteczne. Szczególny nacisk położymy na rolę równowagi praca-dom w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.

Porozmawiamy o tym, czym właściwie jest równowaga praca-dom i jakie zyski – w świetle badań – przynosi pracownikom i organizacjom. Przyjrzymy się rozwiązaniom organizacyjnym, które mają na celu wsparcie pracowników w uzyskaniu i utrzymaniu równowagi. Ocenimy, które z nich są skuteczne. Szczególny nacisk położymy na rolę równowagi praca-dom w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.