Rola systemu edukacji w profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia

System edukacji pracowników ochrony zdrowia ogniskuje się w znaczącej mierze na techniczne i jakościowe elementy wykształcenia. Jednak lekarze w swoich miejscach pracy pozostają pod wpływem wielu czynników, które doprowadzają finalnie do spadku ich wydajności, a w efekcie – do wypalenia zawodowego. Na spotkaniu będziemy rozmawiać o tym, w jakim stopniu obecny system przygotowuje lekarzy na […]

System edukacji pracowników ochrony zdrowia ogniskuje się w znaczącej mierze na techniczne i jakościowe elementy wykształcenia. Jednak lekarze w swoich miejscach pracy pozostają pod wpływem wielu czynników, które doprowadzają finalnie do spadku ich wydajności, a w efekcie – do wypalenia zawodowego. Na spotkaniu będziemy rozmawiać o tym, w jakim stopniu obecny system przygotowuje lekarzy na problem wypalenia zawodowego i co należałoby w systemie zmienić, żeby ograniczać to zjawisko wśród medyków.