prof. Tomasz Grzyb

Lekarz jako maszynka do przerabiania pacjentów? – POW#2

Praca z ludźmi zawsze jest trudna – zwłaszcza, gdy ci ludzie boją się o zdrowie swoje czy swoich bliskich. Często bywają wtedy drażliwi, trudni w komunikacji, niechętni do zrozumienia innej perspektywy. W trakcie tej rozmowy przyjrzymy się tym zjawiskom i konsekwencjom, jakie powodują w osobach z zawodów medycznych i okołomedycznych. Spróbujemy także znaleźć odpowiedź na […]

Praca z ludźmi zawsze jest trudna – zwłaszcza, gdy ci ludzie boją się o zdrowie swoje czy swoich bliskich. Często bywają wtedy drażliwi, trudni w komunikacji, niechętni do zrozumienia innej perspektywy. W trakcie tej rozmowy przyjrzymy się tym zjawiskom i konsekwencjom, jakie powodują w osobach z zawodów medycznych i okołomedycznych. Spróbujemy także znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie: czy i co możemy z tym zrobić?