dr Paweł Kowalski

Organizacja systemu ochrony zdrowia – można prościej!

Organizacja ochrony zdrowia jest jednym z najtrudniejszych elementów, z jakim mierzą się politycy większości państw na świecie. Także w Polsce liczba reform systemu zdrowotnego jest duża, jednak nie idzie za tym znaczące polepszenie wydajności. Na spotkaniu omówimy i porównamy systemy zdrowotne różnych państw świata i na tej bazie sformułujemy postulaty de lege ferenda, których wprowadzenie […]

Organizacja ochrony zdrowia jest jednym z najtrudniejszych elementów, z jakim mierzą się politycy większości państw na świecie. Także w Polsce liczba reform systemu zdrowotnego jest duża, jednak nie idzie za tym znaczące polepszenie wydajności. Na spotkaniu omówimy i porównamy systemy zdrowotne różnych państw świata i na tej bazie sformułujemy postulaty de lege ferenda, których wprowadzenie z pewnością przyczyniłoby się do podniesienia z jednej strony jakości pracy (dla pracowników ochrony zdrowia) oraz jej skuteczności (dla pacjentów).